11. i 12. maja 2017. godine predsednica našeg udruženja učestvovala je na Internacionalnim trening danima: "Viral Hepatitis and Your Body" koji su se održavali u Pragu, Češka.

“Viral Hepatitis and Your Body”- virusni hepatitis i vaše telo je edukativni skup udruženja pacijenata i medicinskih eksperata , koji se održava u saradnji sa Europskim udruženjem pacijenata sa bolestima jetre - European Liver Patients Association (ELPA) čiji je cilj rješavanje neispunjenih potreba osoba koje žive sa virusnim hepatitisom.

Ovogodišnji dvodnevni program sastojao se od mešavine plenarnih sednica i radionica s internacionalnim medicinskim ekspertima i predstavnicima pacijenata, tokom  kojih se razmatralo kako na živote pacijenata sa hepatitisom utiču sve faze kontinuirane brige od inicijalne dijagnoze, postupka lečenja, zdravstvene nege i post-lečenja.

 

Moderatori i panelisti programa “Viral Hepatitis and Your Body” bili su:

Tatjana Reić – Predsednica ELPA-e, Belgija

Jörg Peterson - Načelnik jedinice za jetru u IFI Institutu za interdisciplinarnu medicinu, Asklepios Klinik St George, Univerziteta u Hamburgu, Nemačka

George Kalamitsis – Predsednik  Hellenic Liver Patient Association “Prometheus” – Grčka

Marko Korenjak – Član upravnog odbora ELPA-e i program menađer

Pietro Lampertico – Docent na Prvoj gastroenterološkoj klinici Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Univerziteta u Milanu, Italija

Ivana Dragojević – Predsednica Udruženja pacjenata s bolestima jetre “Hronos” – Srbija i član upravnog odbora Svetske hepatitis alijanse

Patrice Cacoub – Načelnik odeljenja interne medicine i kliničke imunologije u La Pitie-Salpetriere Hospital, Francuska

Hilje Logtenberg – Direktor LvdG Consultancy – Norveška