U okviru kampanje "Skriveni u javnosti", koju zajednički sprovode Udruženje pacijenata sa bolestima jetre "Hronos", Udruženje hemofiličara Srbije i Savez organizacija bubrežnih invalida Srbije, u Beogradu je održan stručni skup uz podršku Ministarstva zdravlja, sa ciljem podizanja svesti o virusnom hepatitisu C i savremenim načinima lečenja.

Na Okruglom stolu, pod nazivom "Savremene tendencije u lečenju hepatitisa C – da li je mikroeliminacija moguće rešenje u Srbiji?", učesnici su razmenili mišljenja o perspektivama uspešnog lečenja hepatitisa C (HCV), sa posebnim osvrtom na mikroeliminaciju virusa HCV kod određenih grupa pacijenata kao moguće rešenje za naš zdravstveni sistem.

Javnosti je poznata pretpostavka da je od hepatitisa C u Srbiji obolelo oko 80.000 ljudi, a važno je imati na umu da veliki broj neotkrivenih nosilaca virusa onemogućava tačnu evidenciju i predstavlja izazov za uspešnu prevenciju i lečenje ove bolesti. Budući da globalnu eliminaciju hepatitisa C, koju je kao cilj odredila Svetska zdravstvena organizacija, mnoge zemlje zamenjuju novim konceptom mikroeliminacije HCV, na skupu je predložen način suzbijanja hepatitisa C putem lečenja hronične infekcije HCV unutar specifičnih grupa pacijenata, uz pomoć savremene terapije koja omogućava visok stepen izlečenja. Konkretno, radi se o dve grupe pacijenata - obolelima od hemofilije i bubrežnim bolesnicima na hemodijalizi - koji su hepatitisom C zaraženi u vreme kada nisu bili na snazi savremeni protokoli lečenja i univerzalni skrining krvi i krvnih derivata, još 1990-ih godina. Lečenje HCV-a savremenim terapijskim metodama kod ovih pacijenata danas može doneti opipljive rezultate u kratkom vremenskom roku, jer su u pitanju dobro kontrolisane grupe pacijenata unutar zdravstvenog sistema.

"Ministarstvo zdravlja je svesno pretnje koju predstavlja hepatitis C kao infektivna bolest koja sa sobom nosi rizik po javno zdravlje i stoga činimo sve što možemo na poboljšanju lečenja obolelih od hepatitisa C u Srbiji. U prethodnih godinu dana je napravljen znatan pomak u okviru zdravstvenog sistema i nabavke savremenih lekova za lečenje hepatitisa C. Trenutno se nekoliko desetina pacijenata leči savremenom metodom u formi direktno delujućih antivirusnih lekova i nadamo se da će se steći uslovi da postepeno što veći broj obolelih bude obuhvaćen ovom terapijom", izjavila je dr Vesna Knjeginjić, pomoćnik ministra zdravlja, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.

Zamenica direktora Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, doc. dr Ivana Milošević, istakla je da je, nakon uspešnog početka primene savremene terapije u lečenju obolelih od hepatitisa C, u narednoj fazi neophodno izraditi jasnu strategiju sa daljim koracima ka eliminaciji te infektivne bolesti, u okviru koje bi lečenje inovativnom terapijom bilo omogućeno većem broju obolelih.

"Terapija direktno delujućim antivirusnim lekovima se pokazala kao veoma uspešna, uz stopu izlečivosti iznad 90 odsto. Na duže staze će ovaj način lečenja doneti važne benefite, kroz smanjenje broja obolelih od karcinoma jetre i pacijenata koji bi inače bili upućeni na transplantaciju", izjavila je doc. dr Ivana Milošević.

Učesnici Okruglog stola su se složili da je mikroeliminacija moguće rešenje i u Srbiji, po uzoru na uspešne primere prakse iz zemalja regiona i Evropske unije, a o narednim koracima će biti reči u nastavku dijaloga zainteresovanih strana i nadležnih tela.

Takođe, svi prisutni su se saglasili da u javnosti treba više govoriti o hepatitisu C, uz ozbiljniju edukaciju i prevenciju, a ova hronična infektivna bolest se izdvaja po tome što je danas u velikom broju slučajeva izlečiva, zahvaljujući inovativnim antivirusnim lekovima.

hepatitis c

Oboleli od hepatitisa C okupljeni u udruženjima koja su pokrenula kampanju „Skriveni u javnosti“ su istakli da će biti u potpunosti zadovoljni kada svi oboleli budu imali pristup odgovarajućoj terapiji, pozivajući nadležne da se omogući lakše testiranje na hepatitis C i apelujući na javnost da se obolelima da prilika da bez ustezanja govore o svojoj bolesti.

"Članovi Udruženja pacijenata sa bolestima jetre 'Hronos', Udruženja hemofiličara Srbije i Saveza organizacija bubrežnih invalida već su uputili zvaničnu molbu Ministarstvu zdravlja Republike Srbije za pokretanje inicijative za primenu koncepta mikroeliminacije hepatitisa C u Srbiji. Nadamo se pozitivnom ishodu i nastavljamo sa daljim aktivnostima kako bismo skrenuli pažnju javnosti da ne želimo i dalje da budemo skriveni", zaključila je predsednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre "Hronos", Ivana Dragojević.

Na stručnom skupu su, zajedno sa predstavnicima pomenuta tri udruženja pacijenata, učestvovali i istaknuti lekari infektolozi, hepatolozi, hematolozi i nefrolozi, uz prisustvo predstavnika Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Izvor: N1