(RBC) - ERITROCITI

Eritrociti su crvena krvna zrnca. To su  krvne ćelije koje sadrže hemoglobin i imaju ulogu u vezivanju  prenosu kiseonika i ugljen-dioksida u organizmu.

Referentne vrednosti:
Za žene:                    3,86 x 10 na 12/l do 5,08 x 10  na 12/l
Za muškarce:            4,34 x 10 na 12/l do 5,72 x 10 na 12/
Povećan broj eritrocita može biti uzrokovan dehidratacijom i policitemijom, retkim oboljenjem kod koga dolazi do pevećanja broja crvenih krvnih zrnaca. 
Smanjen broj eritrocita je  jedan od pokazatelja anemije zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim konstantama, kao i pokazatelj mogućeg gubitka krvi iz organizma.

 

(WBC) - LEUKOCITI

Leukociti su bela krvna zrnca koja se stvaraju  u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcije. Svaka od 5 populacija leukocita ima posebnu funkciju. To se može videti u leukocitnoj formuli koja se radi nezavisno od krvne slike. Leukocitarna formula upotpunjava sliku o stanju organizma.

Referentne vrednosti:

4-10 x 10 na 9/l

Povećan broj leukocita ukazuje na  bakterijsku infekciju.

Smanjen broj leukocita - leukopenija ukazuje na  virusno oboljenje, dešava se kod hemio i radioterapije i kod primene nekih lekova.

 

(HGB) - HEMOGLOBIN

Hemoglobin je belančevina koja se nalazi u  eritrocitima i ima ulogu da prenosi kiseonik iz pluća u ćelije tkiva kao i da prenosi ugljen-dioksid iz tkiva, nazad u pluća.

Normalne vrednosti su od 110- 180 g/l

Smanjen nivo hemoglobina ukazuje na anemiju (malokrvnost). Kod utvrđivanja anemije osim vrednosti hemoglobina uzima se u obzir i broj eritrocita kao i količina gvoždja u krvi. 

 

(HCT) - HEMATOKRIT

Hematokrit predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.

Normalne vrednosti su :

za žene:         0.356 - 0.470 l/l

za muškarce: 0.41 - 0.53 l/l.

Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan, a u fazi oporavka se smanjuje. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen, jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. Hematokrit je smanjen u trudnoći, a smanjuje se i sa godinama života. Takođe je smanjen kod anemija, leukemija, povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze), ciroze jetre, opekotina i infekcija. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.

 

ERITROCITNE KONSTANTE

Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

(PLT) - TROMBOCITI

Trombociti  su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi.

Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju.

Trombociti su sniženi kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa C...

Povećan broj trombocita izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška (tromba) u kardiovaskularnom sistemu.

Normalne vrednosti su 140-450 x1 na 09/l.

 

SEDIMENTACIJA

Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma.

Ubrzana sedimentacija  ukazuje na upale, razaranja ćelija, masivna trovanja. Javlja se  u trudnoći i posle porođaja, kod tuberkuloze, reumatskih bolesti  (akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa),  kod akutnog infarkta miokarda, nefroze,  u svim vrstama šoka, kod postoperativnih stanja, tumora, oboljenja jetre. Neznatno je  ubrzana kod menstruacija .

Sedimentacija je usporena je kod novorođenčeta, policitemije, kongestivne srčane insuficijencije, alergijskih stanja, pojedinih vrsta anemija.

Normalne vrednosti su 2-12 mm/h.

Leukocitarna formula

 

NUTROFILI

Neutrofilni granulociti (NEU) su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji.

Normalne vrednosti su 40-70%

 

MONOCITI (MONO)

Monociti zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu  odbrambenog sistema u organizmu. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala, međutim, kada jednom uđu u tkiva, počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima.

Normalne vrednosti su 1-10%

 

EOZINOFILNI GRANULOCITI (EOS)

Eozinofilni granulociti učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.

Normalne vrednosti su 0 - 6%

 

LIMFOCITI (LYM)

Limfociti  su populacija leukocita koja se sastoji iz dve osnovne subpopulacije: T limfocita, koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i  B limfocita koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. (Humoralni imunitet je imunitet kod kog telo stvara cirkulišuća antitela).

Normalne vrednosti su 20 - 50 %

 

BAZOFILNI GRANULOCITI (BASO)

Bazofilni granulociti su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru.

Normalne vrednosti su 0-1%