Hirurške intervencije tumora jetre i hepatobilijarnog trakta

 

Holecistektomija - hirurška metoda kojom se odstranjuje žučna kesa. Postoje dve metode, otvorena ili klasična holecistektomija i laparoskopska holecistektomija. To je najčešća metoda za tretman simptomatskih bilijarnih kamenaca.

Endoskopsku hirurgija kancera jetre-

Laparoskopska metastazektomija – laparoskopski hirurški tretman metastaza jetre

Hepatektomija - hirurška resekcija (operacija) jetre na kojoj su izolovane metastaze koje potiču i koje su metastazirale od CRC kolorektalnog kancera (kancer debelog creva).

 

Radiološka hirurgija i terapija (jetre)

Sterostaktična radio terapija/ hirurgija (STx RT) - Streotaktična radioterapija je zasnovana na principu snopova zračenja koji se, uzimajući u obzir podatke dobijene tehnikama snimanja, pod mnogobrojnim uglovima šalju na isti centar, na način da ciljano tkivo primi maksimalnu, a okolno, zdravo tkivo minimalnu dozu zračenja. Ukoliko se pacijent tretira kroz više od jedne seanse, onda se ova metoda naziva stereotaktična radioterapija. Ukoliko se tretman radi kroz samo jednu seansu, onda se ova metoda naziva stereotaktična radiohirurgija. U poslednjih nekoliko godina su čak i tretmani koji traju 2 do 5 seansi obuhvaćeni nazivom stereotaktična radiohirurgija. Radio hirurgija je pouzdana metoda koji se koristi kod brojnih odgovarajućih tipova tumora lokalizovanih na mozgu ili drugim delovima tela.

 

Radio Terapija IMRT - (Radioterapija s podesivim intenzitetom zračenja) dizajnirana je sa ciljem kontrole intenziteta zračenja. Omogućava preciznije usklađivanje doze zračenja koja se šalje ka telu za sve tri dimenzije tumora, zahvaljujući kojem se snop zračenja deli na hiljade zraka, omogućava da se zračenje usmeri ka telu i fokusira na obolelo tkivo pod različitim uglovima i s milimetrskom preciznošću. Na ovaj način ciljano mesto primi više zračenja, pri čemu okolno zdravo tkivo biva minimalno ozračeno. Visoka preciznost IMRT-a, omogućava da se u poređenju sa tradicionalnim metodama zračenja, plasiraju veće, efikasnije i bezbednije doze zračenja.

Ove frakcione (podeljene) doze zračenja se aplikuju dnevno. Prednost ove metode nad konformalnim terapijama što se pacijentu aplikuje samo terapeutska doza koja je podeljena i zato ne izaziva zračenje i oštećenost zdravog tkiva i uopšte pacijentovog organizma. Zračenje se takođe modulira (podešava individualno prema svakome pacijentu zavisno od broja i veličine tumorskih promena).

 

Lokoregionalne opcije lečenja

Ukoliko se rak nije proširio, ali pacijent nije u dovoljno dobrom stanju za operaciju, mogu se sprovesti procedure koje oštećuju ili ubijaju tumor u jetri.

Perkutana injekcija etanola (PEI)- može biti koristan način lečenja kod pacijenata koji ne mogu biti operisani. Ova tehnika se sprovodi putem navođenja ultrazvukom. Sastoji se od ubrizgavanja alkohola ili drugih supstanci u jetru, što rezultira uništenjem tumora.

Radiofrekventna ablacija (RFA)- koristi visokofrekventne struje za uništenje ćelija tumora. Sonda se ubacuje u tumorsku masu ili njenu blizinu i toplota iz sonde ubija ćelije raka u tumorskoj masi.

Brahiterapija brahiterapija, kod koje se izvor zračenja postavlja u telesne šupljine ili direktno u tumorsko tkivo.

Kriohirurgija koristi temperature ispod nule za zamrzavanje tumora. Tečni azot ubrizgava se direktno u tumor pomoću ultrazvučnog navođenja. Tumor se dva puta zamrzava i odmrzava. Postupak se može izvesti samostalno ili uz resekciju jetre.

 

Embolizacije TARE i TACE

Transarterijska hemoembolizacija (TACE) - procedura u kojoj se dovod krvi u tumor blokira, te se lekovi za lečenje raka ubacuju direktno u tumor. To omogućava da veća koncentracija lekova bude u kontaktu sa tumorom tokom dužeg vremenskog perioda.

(TACE je skraćenica – Trans – Arterijalna – Chemo – Embolizacija).

Transarterijska radiološka embolizacija (TARE) - procedura u kojoj se dovod krvi u tumor blokira, pa se radioaktivni lek (farmaka) za lečenje raka ubacuju direktno na tumor i svojim zračenjem deluje na tumor. (TARE je skraćenica – Trans - Arterijalna – Radio –Embolizacija).

Prof. dr Munci Kalayoglu CV
http://kuh.ku.edu.tr/en/doctor/munci-kalayoglu_1675

Doc. dr Turan Kanmaz CV
http://kuh.ku.edu.tr/en/doctor/turan-kanmaz_1677