Transplantacija ili presađivanje jetre danas je široko prihvaćena metoda lečenja akutnog ili hroničnog prestanka rada jetre. Ponekad je to jedina metoda lečenja za bolesnike u završnom stadijumu bolesti jetre. Uspešna transplantacija omogućava novi život, ali i bolji kvalitet života pa se mnogi pacijenti mogu vratiti normalnim životnim i radnim aktivnostima.

Kadaverična - kad je jetra dobijena od moždano mrtvog davaoca

living donor”- deo jetre se uzima od živog davaoca i presadi primaocu

split liver” - jetra donora se deli na dva dela i presadi dvojici primalaca.

 

Prof. dr Munci Kalayoglu CV
http://kuh.ku.edu.tr/en/doctor/munci-kalayoglu_1675

Doc. dr Turan Kanmaz CV
http://kuh.ku.edu.tr/en/doctor/turan-kanmaz_1677