ü  Da li se virus trajno izbacuje iz organizma kada sam izlečen/a?

Savremena direktno delujuča antivirusna terapija dovodi do trajne elimancije virusa kod najvećeg broja lečenih, nekada i kod 100% lečenih. Bitno je naglastiti da posle eliminacije virusa ne ostaje imunitet, te rizično ponašanje bilo koje vrste znači i mogučnost ponovne infekcije virusom C hepatitisa.

ü  Da li ciroza može da se izleči?

Ciroza jetre se, na žalost, ne može izlečiti antivirusnim lekovima. Sve osobe koje imaju cirozu, moraju ostati pod redovnom kontrolom lekara i obavezano praćenje zbog mogućnosti razvoja hepatocelularnog karcinoma.

ü  Šta znači stepen fibroze?

Stepen fibroze je glavni pokazatelj težine i prognoze bolesti. Fibroza predstavlja ožiljno tkivo u jetri koje se stvara kao posledica hronične infekcije. Izražava se numerčki od F0 (odsustvo fibroze) do F4 (ciroza jetre).

ü  Šta je biopsija i zašto se nekada preporučuje bez obzira na postojanje fibroskena?

Biopsija jetre je invazivni put određivanja stepena fibroze. Radi se u lokalnoj anesteziji, retko se može komplikovati stanjima koja zahtevaju hirurško zbrinjavanje. I pored postojanja neinvazivnih metoda, nekada je neophodno uraditi biopsiju jetre. To pre svega važi za bolesnike koji imaju i neku drugu bolest jetre pored hepatitisa C.

 

ü  Da li je fibrosken pregled precizan-da li je rezultat pouzdan?

Za tešku fibrozu (F3) i cirozu (F4) pouzdanost fibroskena je preko 90%. Iako je biopsija jetre bila zlatni standard za određivanje fibroze, savremen preporuke daje prednost neinvazivnim metodama.

ü  Na osnovu čega se određuje preporuka za određenu terapiju?

Odabir antivursnih lekova zavisi od genotipa virusa, prethodne antivirusne terapije koju je bolesnik dobijao, stepena fibroze i drugih pridruženih bolesti (npr. prisustvo bubrežne insuficijencije). Pojava pangenostipskih lekova značajno olakšava odabir terapijske opcije, jer su lekovi delotvorni nezavisno od genotipa virusa.   

ü  Da li ribavirin izaziva nus-pojave?

Glavni neželjeni efekat leka ribavirin je pojava anemije – pada vrednosti hemoglobina, što je posebno značajno kod bolesnika koji i pre terapije imaju malokrvnost.

ü  Seksualni kontakt sa inficiranom osobom- šta sme a šta ne

Svaki nezaštićeni seksualni kontakt je rizik za prenost različitih infekcija, uključujći i hepatitis C. Nephodna je upotreba prezervativa u cilju prevencije hepatitis C i drugih seksulano prenosivih bolesti.